Kulturní akce Hradec Králové

Objednávka propagačních materiálů města Hradec Králové

Nejsou vyplněny všechny povinné údaje!

Zadejte požadavek na propagační materiály z nabídky. Mailem obdržíte potvrzení o přijetí Vaší objednávky. Požadované množství materiálů je pouze orientační, počet vydaných materiálů může být nižší. Potvrzený počet vydaných materiálů s termínem dodání obdržíte na Vámi uvedený e-mail. Pro 1 akci může být podána jen 1 objednávka. Další objednávky nebudou akceptovány. Lhůta pro dodání materiálů je 10 dnů od doručení objednávky. Materiály budou připraveny k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Hradec Králové, Eliščino nábř. 626, tel. +420 727 827 947, +420 495 453 270, +420 495 433 052, e- mail info@hkinfo.cz.

*povinný údaj

Propagační materiál Počet ks
Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem (mapa Hradecko) - zdarma
Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem (mapa Hradec Králové) - zdarma
Procházka nejen po Gočárových školách CZ - zdarma
Procházka po stopách hradeckých lvů CZ - zdarma
Studenti v Hradci CZ/EN - zdarma
Procházky po hradeckých památnících z 1. svět.války - zdarma
Procházka po hradeckých mostech CZ – zdarma
Procházka po hradeckých věžích a věžičkách CZ – zdarma
Procházka po hradeckých hodinách CZ – zdarma
Procházka po hradeckých zvonicích a zvoničkách CZ – zdarma
Poznejte Hradec Králové CZ/EN - zdarma
Procházka po hradeckých parcích a sadech CZ – zdarma
Plán města skládací PL/DE - zdarma
Plán města skládací FR/RU - zdarma
Trhací mapa centra města DE - zdarma
Trhací mapa centra města CZ - zdarma
Trhací mapa centra města EN - zdarma

  Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. (dále jen HKVS), se sídlem Hradec Králové, Československé armády 300/22, PSČ 500 03, IČO: 27472809, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala moje osobní údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek neposkytnutí služby HKVS. Za osoby mladší patnácti let souhlas dává zákonný zástupce. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - „ZOOÚ“ a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Nejsou vyplněny všechny povinné údaje!

PARTNEŘI TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA